+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Документи за изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар "Сребърна"

Обява за събиране на оферти 
Приложения към обявата 
Проектна Документация 
Схема за поставяне на павилиони 
Протокол, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП - 21.06.2018 
Договор за обществена поръчка - 20.07.2018г. 
Образци на документи