+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Нормативни документи

Търговски закон

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичния общински съвет

Наредба за пазарите на територията на Столична община,приета с Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г. на Столичен общински съвет

Правилник за организацията и дейността на "Пазари Изток" ЕАД