+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1. Уведомление за класираните участници и резултатите от конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Студентски, ул. Димитър Страшимиров №20

2. Конкурс № 3М/10.10.2019г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари: “Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

3.Конкурс № 3П/10.10.2019г. за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета, складове/, находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, “Пред бл. 58 в Студентски град“, ,„Подход към ТУ“, „Бъкстон“,“„Княжево – Звездица“,“Сребърна“ и „Драгалевци“

4. Конкурс № 3Т/10.10.2019г. за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево - Звездица“, „Пред бл. 58 – Студентски град“ и в район „Студентски“