+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1. УВЕДОМЛЕНИЕ за класираните участници в Конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обект ( кафе- аперитив), със застроена площ от 91 кв. м., находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1", 1-ва част, между жил. бл. 89 и бл. 90.

2. Конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обект (кафе - аперитив), със застроена площ от 91 кв. м., находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1", 1-ва част, между жил. бл. 89 и бл. 90.

Срок за получаване на предложенята: 09.12.2019г. до 09.01.2020г. 

/вкл./, от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Цена на конкурсната документация : 70 /седемдесет/ лв., с ДДС.

Публикувано на: 09.12.2019