+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1. Конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари  „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”.

 

Цена на конкурсната документация: 30,00 /тридесет/ лв., с ДДС.

Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

Срок за подаване на документи за участие: от 25.11.2019 до 12.12.2019г., всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

 

 2. Конкурс за отдаване под наем на терени за извършване на търговска дейност, находящи се пазари „Княжево - Звездица“, „Ситняково“ и в район „Студентски“.

 

Цена на конкурсната документация: 60, 00 /шестдесет/ лв., с ДДС. 

Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

Срок за подаване на документи за участие: от 25.11.2019 до 12.12.2019г., всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

 

3. Конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Бъкстон“,“„Княжево – Звездица“ и “Сребърна“.

Заповед за изменение на конкурсна документация.

Заповед за прекратяване на конкурс в частта отнасяща се до павилион № 3 на пазар "Сребърна".

Цена на конкурсната документация: 60, 00 /шестдесет/ лв., с ДДС. 

Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

Срок за подаване на документи за участие: от 25.11.2019 до 12.12.2019г., всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

4. Конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обект (кафе - аператив), със застроена площ от 91 кв. м., находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1", 1-ва част, между жил. бл. 89 и бл. 90.

Срок за получаване на предложенята: 09.12.2019г. до 09.01.2020г. 

/вкл./, от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

 

Цена на конкурсната документация : 70 /седемдесет/ лв., с ДДС.