+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1.            Конкурс № 2Т/23.06.2023г. за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари  „Ситняково“, „Слатина“ и в район „Студентски“.

Срок за подаване на документи : 07.06.2023г. – 22.06.2023г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 100 лв., с ДДС.

Конкурсна документация: линк

 

2.            Конкурс № 2М/23.06.2023г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари  „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”.

Срок за подаване на документи : 07.06.2023г. – 22.06.2023г.,вкл.,  всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 30 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 100 лв., с ДДС.

Конкурсна документация: линк

 

3.            Конкурс № 2П/23.06.2023г. за отдаване под наем на търговски обекти, находящи се на /павилиони, магазини, складове /, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“ и „Сребърна“.

Срок за подаване на документи : 07.06.2023г. – 22.06.2023г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 200 лв., с ДДС.

Конкурсна документация: линк

 

Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. За записване на час за оглед – Васил Георгиев - ръководител отдел „Управление пазари“, на тел. 02/ 8705054 и мобилен тел. 0885 871 681, както и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, на полуетажа.