+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Полезни връзки

Столична община

Столичен общински съвет

НАРЕДБА  за пазарите на територията на Столична община

Общински дружества
стопанисващи Пазарни площадки на територията на Столична община

„Пазари Изток” ЕАД
„Пазари Запад” ЕАД
„Пазари Север” ЕАД
„Пазари Юг” ЕАД
„Пазари Възраждане” ЕАД