+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Важно съобщение!

Уважаеми наематели, публикувана е Заповед на министъра на здравеопазването, съдържаща новите противоепидемични мерки.
Моля организирайте търговската си дейност спрямо същата, в това число:

- Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
- Осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите.
- Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
- Магазините организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

Имайте предвид че с Решение №578/12.11.2020 г. на СОС, е приет втори пакет от мерки в подкрепа на малкия бизнес в София, съдържащ намаляване на наемите на търговците, които ползват нежилищни имоти, собственост на общински публични предприятия и имат спад на приходите.
Следете нашата страница в следващите дни за повече информация!


« Назад към всички публикации