+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Съобщение до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), “Пазари Изток“ ЕАД (Възложител) информира за своето инвестиционно предложение: „Надземен етажен паркинг“, находящ се в УПИ III, кв.1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, р-н Слатина, гр. София

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 


« Назад към всички публикации