+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

1. Уведомяваме Ви, че във връзка с обществено недоволство срещу инвестиционното намерение на "Пазари Изток" ЕАД да се изгради многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг в близост до пазар Сребърна и след проведена среща между гражданите и председателя на Столичен Общински Съвет /СОС/ - г-н Георги Георгиев и председателя на комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - арх. Ивайло Петков, е взето решение на предвиденото за провеждане на 16.09.2022 г. заседание на СОС, да бъде разгледано решение за отмяна на Решение №588 по протокол № 60 от заседание на СОС, проведено на 21.07.2022 г., с което се дава съгласие на "Пазари Изток" ЕАД за  учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг.

2. В началото на следващата седмица на пазар Сребърна ще се проведе обществено обсъждане между гражданите, живущи в района около пазара, председателя на Столичен Общински Съвет /СОС/ - г-н Георги Георгиев и представители на "Пазари Изток" ЕАД, на което ще се вземе общо решение за най-подходящото предназначение на имота.


« Назад към всички публикации