+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Уважаеми клиенти,

моля запознайте се с уведомително писмо от нашият доставчик на електрическа енергия.

От „АКТАЕЛ“ЕООД,

ЕИК 201700160,

със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1202, район Възраждане, ул. Пордим № 2,

представлявано от

Нейко Василев Вълов в качеството му на Управител.

Уважаеми Клиенти,

Подпомагането на фиксираната ставка от 110 лв. на един MWh по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение №739 от 26.10.2021 г. на Министерския съвет не е отразено във фактурата, поради незавършили административни процедури на Европейския съюз и незавършен процес по сключване на договор с Министерството на Енергетиката. Компенсацията ще бъде отразена във фактурите за следващия отчетен период или с коригиращ документ. 09.11.2021г.

С уважение: АКТАЕЛ ЕООД гр. София


« Назад към всички публикации