+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Условията и реда за освобождаване напълно или частично от задължение за заплащане на наем от наемателите на „Пазари Изток“ ЕАД

Уважаеми наематели,

С оглед въведените облекчени противоепидемични мерки (Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със заповед № РД -01 - 249/03.05.2020г. и отменена със Заповед № РД -01-263/14.05.2020г., Заповед № РД-01-277/26.05.2020г.), отмененото извънредно положение и обявената с решение на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, правилата за условията и реда за освобождаване напълно или частично от задължение за заплащане на наем на наемателите на „Пазари Изток“ ЕАД са актуализирани. Промените са отразени с удебелен шрифт, можете да ги видите тук.


« Назад към всички публикации