+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

ВАЖНО! На вниманието на всички наематели на "Пазари Изток" ЕАД

  Уважаеми наематели, във връзка с Решение № 136 от 16.04.2020г. на Столичен общински съвет относно временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на търговски дружества, със 100 % участие на Столична община в капитала, за срока на действие на въведените противоепидемични мерки за ограничаване действието на COVID- 19 на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, Ви предоставяме информация за правилата, условията и реда за освобождаване напълно или частично от задължение за заплащане на наем на наемателите на „Пазари Изток“ ЕАД. 

- По-долу ще видите линк към правилата, условията и реда за освобождаване напълно или частично от задължение за заплащане на наем на наемателите на „Пазари Изток“ ЕАД.

- Линкове към декларациите, които следва да представите.

- Срокът за подаване на документите за освобождаване от задължение за заплащане на наем е от 1-во до 15-то число на месеца, следващ месец на въведени и действащи противоепидемични мерки, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


« Назад към всички публикации