+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Облекчения на наемите

Скъпи наематели,

както обещахме днес публикуваме информация във връзка с облекченията в наемните цени по договори за наеми на „Пазари Изток“ЕАД, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

Въпростните облекчения бяха взети с решение на Столичния общински съвет на 16.04.2020 г., както следва >>

  1. Изцяло от заплащане на наемна цена ще бъдат освободени наематели по договори за наем, сключени преди 13 март 2020 г., преустановили своята дейност със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № СОА 20-РД-09-1485/13.03.2020 г. изм. и доп. със заповед № СОА20-РД-09-1487/14.03.2020 г. на кмета на СО. Облекченията са валидни за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки.

 

  1. За наематели по договори сключени преди 13 март 2020 г., които не са преустановили своята дейност, но за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки, ще бъде намален размера на наемната цена, за срок не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки, както следва:
  • При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;
  • При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на противоепидемични мерки - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

  1. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена

 

  1. За земеделските производители, които не могат да представят необходимите документи, доказващи спад в оборота се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

За да се възползвате от гореизброените облекчения в наемните цени е необходимо да представите набор от счетоводни документи. Какви точно са тези документи и сроковете за подаването им ще публикуваме допълнително на нашата Facebook страница, както и на сайта ни: www.pazariiztok.com.


« Назад към всички публикации