+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Препоръки - "Пазари Изток" ЕАД

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на цялата страна, както и с оглед препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция:

 

1.      Входящата кореспондеция на „Пазари Изток“ ЕАД се осъществява по електронен път на email : office@pazariiztok.com или посредством поставената на входа на административната сграда кутия с надпис „Деловодство“.

 

2.      Със заповеди на изпълнителния директор на „Пазари Изток“ ЕАД се прекратява провеждането на конкурси № № 1П/25.03.2020г. за отдаване под наем на търговски обекти, 1М/25.03.2020г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, 1Т/25.03.2020г. за отдаване под наем на терени. Внесените депозити и заплатените цени за конкурсни документации се възстановяват в срок до 25.03.2020г. по банков път /за участници, досегашни наематели, плащали наеми и консумативи по банков път, по известните за „Пазари Изток“ ЕАД банкови сметки, а за всички останали след подаване на заявление с посочване на банкова сметка по предвидения в т. 1 ред/. След обаждане по посочените в т. 3 телефони, участниците могат да откажат възстановяване, като закупените конкурсни книжа и внесените депозити се считат за закупени/внесени за следващ конкурс.

 

3.      При въпроси относно организацията на пазарните площадки във връзка с обявеното извънредно положение, може да се обадите на следните телефони:

02/870 50 54

0885 87 16 81

0883 48 77 94

0885 44 21 95

 

или да следите публикуваната информация на: www.pazariiztok.com или фейсбук страницата на „Пазари Изток“ ЕАД.


« Назад към всички публикации