+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Важно съобщение!

Във връзка с разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с оглед необходимостта от преприемането на мерки за недопускане и ограничаване на разпространяването му на територията на Столична община, както и във връзка със Заповед № РД – 09-19/10.03.2020г. на изпълнителния директор на „Пазари Изток“ ЕАД за ограничаване достъпа до административната сграда, препоръчваме закупуването за конкурсни книжа и внасянето на депозити за участие в конкурси № 1П/25.03.2020г., № 1Т/25.03.2020г. и 1M/25.03.2020г. да се осъществява чрез онлайн банкиране
Паричните средства следва да бъдат постъпили в срок не по-късно от 24.03.2020г. по банковите сметки на "Пазари Изток" ЕАД.

 

Конкурсните книжа и образците на документи са публично достъпни тук

 

Банкови сметки на „Пазари Изток“ ЕАД :

„УниКредит Булбанк“ АД

BG55UNCR96601086489706

UNCRBGSF

 

„Юробанк България“ АД

BG75BPBI 7940 1052 327002

BPBIBGSF

 

„Общинска Банка“ АД

BG04SOMB91301018021202

SOMBBGSF


« Назад към всички публикации