+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Covid-19

На вниманието на наемателите на ''Пазари Изток" ЕАД. Моля, наематели собственици на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от закона за туризма, игралните зали и казина, да се запознаят със заповеди: РД-01-343/12.10.2021 и РД-01-344/13.10.2021 г. на СРЗИ, и заповед: РД-01-856/ 19.10.2021 на Мин. на здравеопазването.
ЗАПОВЕД: РД-01-343/ 12.10.2021
ЗАПОВЕД: РД-01-856/ 19.10.2021
С уважение, "Пазари Изток" ЕАД!