„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

Профил на купувача
borsa

Профил на купувача


Дата на създаване : 11.05.2018г.
Наименование: Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар "Сребърна"
Краен срок за получаване на оферти: 30.05.2018г., 17:30ч.
Статус: възложена
Документацията на обществената поръчка е качена на 11.05.2018г.

Обява за събиране на оферти
Приложения към обявата
Проектна Документация
Схема за поставяне на павилиони
Протокол, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП - 21.06.2018
Договор за обществена поръчка - 20.07.2018г.

Образци на документи
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved