„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

ЗА НАС
borsa

ЗА НАС

logo „Пазари Изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% общинско участие, създадено през 2005 г., когато „ПАЗАРИ СЛАТИНА” ЕАД и „СТУДЕНТСКИ ПАЗАР” ЕАД биват преобразувани, чрез вливането им в „ПАЗАРИ ВИТОША” ЕАД, като наименованието на „ПАЗАРИ ВИТОША” ЕАД e променено на „ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД.
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved