„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoКОНКУРС №6П/13 Септември 2017.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета, складове и халета/, находящи се на пазари: „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, Подход към ТУ“ – Студентски град, „Пред бл. 58“ – Студентски град, зад „ИСК към УНСС“, „Бъкстон“, „Вихрен“, „Княжево – Звездица“ и „Драгалевци“.

Конкурсът ще се проведе на 13 Септември 2017 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 28 Август 2017 г. до 12 Септември 2017 г. включително, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logo КОНКУРС №5Т/13 Септември 2017.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за търговска дейност, находящи се на пазари: „Княжево - Звездица”, „Сребърна” и в район „Студентски”.

Конкурсът ще се проведе на 13 Септември 2017 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 28 Август 2017 г. до 12 Септември 2017 г. включително, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС. .

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №3М/13 Септември 2017.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари: „Пред бл. 58“ – Студентски град, „Павлово“, „Симеоново“, „Драгалевци“, „Сребърна“ и „Слатина“.

Конкурсът ще се проведе на 13 Септември 2017 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 28 Август 2017 г. до 12 Септември 2017 г. включително, на цена от 30 /тридесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved