„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoОБЯВАКонкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на самостоятелен обект в сграда, находяща за в гр. София, жк. "Младост I" между бл. 94 и бл. 98.

Срок за подаване на документи: 20.02.2019г. - 08.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., от 20.02.2019г. до 08.03.2019г. /вкл./, на стойност от 70 /седемдесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

logoКонкурсКонкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

Срок за подаване на документи: 05.03.2019г. - 20.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. /вкл./, на стойност от 30 /тридесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

logoКонкурсКонкурс за отдаване под наем на обекти

Срок за подаване на документи: 05.03.2019г. - 20.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. /вкл./, на стойност от 60 /шестдесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

logoКонкурсКонкурс за отдаване под наем на терени

Срок за подаване на документи: 05.03.2019г. - 20.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. /вкл./, на стойност от 60 /шестдесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved