„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoКОНКУРС №7П/19 Декември, 2016г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти - новопостроени павилиони, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Ситняково”- Централен сектор.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 05 Декември 2016 г. до 16 Декември 2016 г., включително на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС..

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №5М/19 Декември, 2016 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Ситняково”- зеленчуков сектор, „Слатина”, „Пред бл.58” - Студентски град, „Павлово”, „Симеоново” и „Сребърна”.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2016 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 05 Декември 2016 г. до 16 Декември  2016 г., включително на цена от 30 /тридесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №4Т/19 Декември, 2016г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за търговска дейност, находящи се на пазари „Ситняково”и „Княжево” и в район „Студентски”.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2016 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 05 Декември 2016 г. до 16 Декември 2016 г. включително, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved