„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoСЪОБЩЕНИЕУведомление за класираните участници и резултатите от Конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с подземни гаражи, с разгъната застроена площ (надземна) не по-малко от 722 кв.м. и с разгъната застроена площ (подземна) не по-малко от 157 кв.м., върху недвижим поземлен имот, собственост на “Пазари Изток“ ЕАД, находящ се в гр. София, ул. „Яворец“ № 5, представляващ УПИ VII-35 от кв.70, местност „Лозенец III част”, одобрен за провеждане с Решение № 795 по Протокол № 65, т. 12 от заседание на СОС, проведено на 22.11.2018г.


Класирани участници

logoОБЯВА"Пазари Изток" ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж срещу задължение за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти, върху свои недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Студентски", ул. "Димитър Страшимиров" 20.

Срокът за подаване на предложения е от 22.04.2019г. до 23.05.2019г. /вкл./

Цената на конкурсната документация е 500 лв., с ДДС. Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 22.04.2019г. до 23.05.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес:гр. София, ул. "Сирак Скитник" 9.За допълнителна информация: тел. 02/ 870 50 54
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.

Конкурсна документация

logoОБЯВАКонкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на самостоятелен обект в сграда, находяща за в гр. София, жк. "Младост I" между бл. 94 и бл. 98.

Срок за подаване на документи: 20.03.2019г. - 17.04.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 20.03.2019г. до 17.04.2019г. /вкл./, на стойност от 70 /седемдесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

logoКонкурсКонкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

Срок за подаване на документи: 05.03.2019г. - 20.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. /вкл./, на стойност от 30 /тридесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

logoКонкурсКонкурс за отдаване под наем на обекти

Срок за подаване на документи: 05.03.2019г. - 20.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. /вкл./, на стойност от 60 /шестдесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

logoКонкурсКонкурс за отдаване под наем на терени

Срок за подаване на документи: 05.03.2019г. - 20.03.2019г. /вкл./, всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч., от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. /вкл./, на стойност от 60 /шестдесет/ лева, с ДДС.АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсна документация

 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved