„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoОБЯВАKонкурс за учредяване на право на строеж

Срокът за подаване на предложения е от 07.01.2019г. до 08.02.2019г. /вкл./.

Цената на конкурсната документация е 500 лв., с ДДС. Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 07.01.2019г. до 08.02.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес:гр. София, ул. "Сирак Скитник" 9.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Обява
Образци на документи

logoУВЕДОМЛЕНИЕУведомление за класираните участници в Конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. София, ул. "21 век" № 4.

Уведомление

 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved