„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoКОНКУРС № 1П/4 АПРИЛ 2018 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета, складове и халета/, стопанисвани от „ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

Конкурсът ще се проведе на 4 април 2018 г.

Конкурсните книжа могат да бъдата закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч в периода между 19.03.2018 и 03.04.2018 г. включително, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logo КОНКУРС№ 1М/ 4 АПРИЛ 2018 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, стопанисвани от “Пазари Изток” ЕАД

Конкурсът ще се проведе на 4 Април 2018 г.

Конкурсните книжа могат да бъдата закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч в периода между 19.03.2018 и 03.04.2018 г. включително, на цена от 30 /тридесет/ лв. с ДДС. .

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС № 1Т/4 АПРИЛ 2018г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, стопанисвани от “Пазари Изток” ЕАД

Конкурсът ще се проведе на 4 Април 2018 г.

Конкурсните книжа могат да бъдата закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч в периода между 19.03.2018 и 03.04.2018 г. включително, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved