„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoКОНКУРС № 4П/19 Декември 2018 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета, складове, халета/, находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Зад ИСК към УНСС“, „Бъкстон“, „Драгалевци“, „Пред бл. 58 - Студентски град“, „Княжево – Звездица“.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. от 03.12.2018г. до 18.12.2018г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа

logoКОНКУРС № 4Т/19 Декември 2018 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево - Звездица“, “Павлово“, район „Студентски“ и „Римска стена“.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. от 03.12.2018г. до 18.12.2018г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа

logoКОНКУРС № 4M/19 Декември 2018 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. от 03.12.2018г. до 18.12.2018г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа

logoКОНКУРС Къща Декември 2018 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3/ три/ години на жилищна сграда - еднофамилна къща, находяща се в гр. София, р-н „Студентски“, ул. „21 век“ № 4.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. от 03.12.2018г. до 18.12.2018г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа

 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved