„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoКОНКУРС №3Т/24 Юли 2017.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево” и „Сребърна” и в район „Студентски”.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2017 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 06 Юли 2017 г. до 21 Юли 2017 г. включително, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №4Т/24 Юли 2017 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терен-паркинг, предназначен за търговска дейност, находящ се на пазар „Ситняково”.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2017 г.

Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 06 Юли 2017 г. до 21 Юли 2017 г. включително, на цена от 120 /сто и двадесет/ лв. с ДДС. .

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №5П/24 Юли 2017 г.“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Римска стена”, „Ситняково”, „Слатина”, „Подход Технически университет”, „Бъкстон”, „Вихрен”, „Княжево” и обект зад ИСК на УНСС.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2017 г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 06 Юли 2017 г. до 21 Юли 2017 г., включително на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved