„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

ДЕЙНОСТ
borsa

ДЕЙНОСТ

logo „Пазари Изток” ЕАД стопанисва, поддържа и отдава под наем собствени и предоставени му за стопанисване и управление обекти /павилиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, всички разположени на територията на Столична община.ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТА НА ПАЗАРИТЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД – СОФИЯ

Изтеглете правилника

 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved